Collectieve inkoop: meer aanbod, meer maatwerk

Veel leden geven bij VOS/ABB aan dat zij meer willen op het gebied van collectieve inkoop, omdat daarmee veel geld kan worden bespaard. Daarom breiden VOS/ABB en de collega-organisaties voor u de bestaande mogelijkheden op dit gebied uit. Lees verder

Als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB, of bij een van de andere besturenorganisaties in het funderend onderwijs, kunt u nu al gebruikmaken van verscheidene vormen van collectieve inkoop. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Energie voor Scholen. Ook kunt u profiteren van forse collectiviteitkorting op asbestinventarisaties. Het kenmerkende van het bestaande aanbod is dat het op maat is gesneden. Dat is essentieel, want onderwijsorganisaties verschillen van elkaar. 

Nu steeds meer van onze leden aangeven dat de expertise en het aanbod op het gebied van collectieve inkoop moet worden uitgebreid, zijn wij hard bezig om dat te realiseren. Dat doen wij graag voor u, omdat zeker in tijden van bezuinigingen ook voor u de noodzaak groeit om nog efficiënter met uw onderwijsgeld om te gaan.

Ook het al bestaande initiatief Inkoop Voorgezet Onderwijs (IVO) dringt er bij ons op aan meer initiatieven te ontplooien op het gebied van collectieve inkoop. Het IVO wil ook ondersteuning van de besturenkoepels, en omgekeerd maken wij graag gebruik van de expertise van het IVO. De VO-raad dringt er in het belang van zijn leden eveneens bij de besturenorganisaties op aan een breder aanbod te realiseren.

Wat betekent dit voor u?
Op dit moment werkt een groep van beleidsmedewerkers van de diverse besturenorganisaties aan de uitbreiding van de mogelijkheden tot collectieve inkoop. U zult als school/bestuur in gezamenlijkheid bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan meer (Europese) aanbestedingen voor verschillende producten. Uiteindelijk zal dit nog meer toegevoegde waarde geven aan uw lidmaatschap.

Binnenkort wordt via deze website en de sites van de collega-organisaties bekend van welke mogelijkheden van collectieve inkoop u gebruik kunt gaan maken. Dit zal uiteraard ook via de wekelijkse gratis e-mailnieuwsbrieven en Twitter bekend worden gemaakt.

VOS/ABB werkt op het gebied van collectieve inkoop samen met de Besturenraad, de Vereniging Katholiek Onderwijs (VKO), de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS), de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) en het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS).

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl