Combinatiefunctionarissen genomineerd voor prijs

De vier genomineerde combinatiefunctionarissen voor de Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs 2011 zijn bekend. Lees verder

De vier zijn geselcteerd uit 48 voorgedragen combinatiefunctionarissen. Het zijn twee sportcombinatiefunctionarissen en twee cultuurcoaches. De winnaar wordt bekendgemaakt op de Nationale Kennisdag Combinatiefuncties op 8 december in De Meervaart in Amsterdam.

De genomineerde sportcombinatiefunctionarissen zijn Monqiue van Ark en Richard Koppert. Van Ark zet als vakleerkracht op de openbare basisschool De Morskring in Leiden de combinatiefuncties in Leiden op de kaart. Als initiator van de Leidense pilot combinatiefuncties inspireert zij besturen, directies, raadsleden en ouders. Dit alles met het doel kinderen met plezier een actieve leefstijl te laten ontwikkelen.

Koppert ontwikkelt samen met het openbare Lyceum Ypenburg in Den Haag een eigen visie op schoolsport. Als pionier start hij op basis van deze visie schoolsportverenigingen in het voortgezet onderwijs. Met zijn aanpak stimuleert hij de jeugd zich aan te sluiten bij een sportvereniging en legt verbindingen met diverse partijen.

Als cultuurcoaches zijn Nicole van Zomeren en Pieter Jan Struik genomineerd. van Zomeren draagt met de ontwikkeling van het binnen- en buitenschools dramaproject Speel je Wijs bij aan taal- en spraakontwikkeling van kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de brede school De Krim in Hardenberg.

Struik is bouwer van een gemeentebrede culturele infrastructuur vanuit Ateliers Majeur in Heerenveen. Het resultaat is een professioneel cultuureducatieaanbod binnen 34 scholen, waaronder het door hem ontwikkelde meerjarige project POP in de School. De diversiteit van het aanbod biedt ook kinderen uit cultuurarme wijken en dorpen de kans om in aanraking te komen met cultuur.

Klik hier voor meer informatie over de Nationale Kennisdag Combinatiefuncties.