Commissie Zoontjens/Vermeulen

Minister Maria van der Hoeven heeft begin 2006 een commissie ingesteld, bestaande uit de hoogleraren Zoontjens en Vermeulen, die als opdracht kreeg om te bezien op welke wijze ook voor het openbaar onderwijs de basisprincipes van governance in de onderwijswetgeving vastgelegd zouden kunnen worden. Lees verder

De commissie heeft haar opdracht in de volgende twee

onderzoeksvragen gesplitst:

  • Wat zijn de juridische mogelijkheden tot scheiding van bestuur en intern toezicht en tot delegatie van bevoegdheden van het bestuur aan het management binnen de verschillende wettelijke bestuursvormen voor het openbaar onderwijs in primair en voortgezet onderwijs?
  • Hoe zou verzelfstandigd openbaar onderwijs in stichtingen er anno 2010 uit kunnen zien in de relatie tot het gemeentebestuur, indien uitgegaan wordt van de wens het openbaar onderwijs wat betreft bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk gelijk te trekken met de positie van het bijzonder onderwijs?  

De eerste onderzoeksvraag is behandeld in deel 1 van het

rapport “Governance in het openbaar onderwijs”. De minister heeft dit deel op

18 mei 2006 aan de Tweede Kamer toegezonden (zie bestanden rechts). De minister heeft de aanbevelingen betrokken bij het

opstellen van het wetsvoorstel governance.

In een tweede deel heeft de commissie Zoontjens/Vermeulen aandacht

besteed aan de tweede onderzoeksvraag. Dit tweede deel is in oktober 2006

gereed gekomen. Dit deel is nog niet aan de Tweede Kamer toegezonden.
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl

Bijlagen