Compensatieregeling en impulsgebieden

De regeling over de compensatieregeling is nu officieel gepubliceerd en te vinden op de website van Cfi. Hij is ook hiernaast in de rechterkolom opgenomen. Lees verder

Inmiddels is ook het Besluit bekostiging WPO aangepast en ook die is hiernaast in de rechterkolom opgenomen. Daarin is gemarkeerd welke wijzigingen in verband met de impulsgebieden het betreft.

De voorlopige bedragen voor het schooljaar 2009-2010 voor de personele bekostiging zijn in het overleg aan de orde gesteld en daarin zijn ook de bedragen opgenomen die verband houden met de impulsgebieden en de compensatie. Die hebben we inmiddels in het instrument verwerkt voor de berekening van de compensatie. Het instrument is nu als versie c hier te downloaden voor leden van VOS/ABB.

Nadere informatie over de voorlopige bedragen voor 2009-2010 voor de personele bekostiging vindt u in een afzonderlijke publicatie die zeer spoedig op deze website zal verschijnen.

Informatie: Bé Keizer, 06-06-22939674, bkeizer@vosabb.nl. 

Bijlagen