Compensatieregeling herijking gewichten

De besturen in het primair onderwijs hebben onlangs de beschikking ontvangen over de compensatie van de herijking van de gewichtenregeling. De Helpdesk van VOS/ABB krijgt hierover veel vragen. Lees verder

Sinds december 2006 staat er in de Toolbox op deze website een instrument, waarmee u eenvoudig kunt berekenen of u in aanmerking komt voor de compensatie. In deze tool moeten voor elke school afzonderlijk de leerlingenaantallen op 1 oktober 2005, 1 oktober 2006 en de gewichten op 1 oktober 2005 en 1 oktober 2006 worden ingevuld. De totalen worden op bestuursniveau gesommeerd.

Indien u voor de bepaling van de hoogte van de compensatie rekent met de compensatiebedragen die op schoolniveau worden berekend, gaat het fout. In de regeling is namelijk nadrukkelijk bepaald dat de compensatie op bestuursniveau wordt vastgesteld.

Er wordt gekeken naar het totaalaantal leerlingen en het totaal van de gewichten op 1 oktober 2005 en 1 oktober 2006. Op deze getallen wordt de formule toegepast. De uitkomst bepaalt dan de compensatie. Consequentie van deze compensatie op bestuursniveau is dat een groei van de gewichten op de ene school de daling op een andere school kan opheffen, waardoor er in totaal sprake is van minder compensatie dan wanneer die per afzonderlijke school zou zijn verstrekt. In sommige gevallen leidt het zelfs tot meer compensatie dan de achteruitgang van afzonderlijke scholen.

In de rechterkolom van dit bericht staat een uitgebreid artikel over de compensatie gewichtenregeling. Dit artikel van senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB is al eerder op de website geplaatst, maar nu aangepast voor de bekostigingsbedragen van het schooljaar 2007-2008.

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl of Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl