Compensatieregeling wijziging gewichtenregeling 2007 vs b

Dit instrument berekent op basis van de telgegevens per basisschool of een bestuur in aanmerking komt voor compensatie, en zo ja, hoe groot het compensatiebedrag is. In het instrument zelf zijn de voorwaarden aangegeven die gelden. Lees verder

Als aan de voorwaarden wordt voldaan ontvangt het bestuur een compensatie die betekent dat het bestuur of hetzelfde leerlingengewicht of hetzelfde gemiddelde leerlingengewicht als het jaar daarvoor behoudt.

Het instrument berekent de compensatie alleen voor het schooljaar 07-08. Zodra dat mogelijk is zullen we ook de jaren daarna in het instrument gaan verwerken. Er is rekening gehouden met de mogelijkheid dat een school bestaat uit een hoofdvestiging met (erkende) nevenvestigingen. 

Er is een versie b10, bedoeld voor een bestuur met maximaal 10 scholen en ook een versie b50, bedoeld voor een bestuur met maximaal 50 scholen. Het instrument kunt u downloaden onder artikel info.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen