Compensatieregeling wijziging gewichtenregeling vestiging 2009 vs. d

De beschikbare middelen voor het achterstandenbeleid maken het mogelijk om eenmalig en alleen voor het schooljaar 2009-2010 voor elke gewichtsleerling die op een vestiging zit in een impulsgebied een extra bedrag beschikbaar te stellen. Daarbij gaat het om een bedrag … Lees verder

De beschikbare middelen voor het achterstandenbeleid maken het mogelijk om eenmalig en alleen voor het schooljaar 2009-2010 voor elke gewichtsleerling die op een vestiging zit in een impulsgebied een extra bedrag beschikbaar te stellen. Daarbij gaat het om een bedrag van € 211 per gewichtsleerling.

Het instrument waarmee de compensatie berekend kan worden is aangepast op dit punt zodat u daarmee ook deze extra impuls kunt berekenen naast het bedrag dat u regulier als school in een impulsgebied ontvangt. In het instrument zijn ook de laatste cijfers voor het schooljaar 09-10 verwerkt zodat u alvast weet wat de beschikking anders pas in september zou berichten.

U kunt hier naar de Toolbox gaan naar de map basisschool waarin versie d van het instrument Compensatieregeling gewichtenwijziging vestiging 2009.xls is opgenomen.

In de toelichting in het instrument is een en ander nog nader toegelicht.

Bijlagen