Conciërgeregeling verlengd, maar met minder geld

De Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen (Conciërgeregeling) wordt verlengd tot 1 augustus 2015, maar het subsidiebedrag gaat wel met 17 procent omlaag. Lees verder

De Conciërgeregeling werd in 2008 voor een periode van vier jaar vastgesteld, tot 1 augustus 2012. In de toelichting bij die regeling is gesteld dat er structureel middelen beschikbaar werden gesteld voor ondersteuning in het basisonderwijs en dat in 2012 zou worden bezien hoe de middelen na afloop van de regeling beschikbaar zouden worden gesteld.

In het regeerakkoord is opgenomen dat specifieke subsidies zoveel mogelijk omgezet zullen worden in een lumpsumtoekenning. Dat geldt ook voor deze loonkostensubsidie, die uiteindelijk in de vorm van een vast bedrag voor iedere basisschool aan het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid zal worden toegevoegd.

Voor de huidige subsidieontvangers betekent deze omzetting in een vast subsidiebedrag een vermindering. Aan de huidige toekenning heeft over het algemeen een specifieke problematiek bij de desbetreffende aanvrager ten grondslag gelegen. Om daaraan recht te doen, zal de omzetting in een vast bedrag per basisschool pas plaatsvinden per 1 augustus 2015. Tot dat moment wordt de huidige regeling verlengd. Nieuwe aanvragen zijn niet mogelijk.

De regeling wordt dus verlengd, maar het subsidiebedrag wordt met ingang van het schooljaar 2012–2013 wel verlaagd. Deze verlaging is onderdeel van de herziening van het beleid voor onderwijssubsidies. Over het schooljaar 2011–2012 is in totaal circa € 23,4 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd. Dat wordt in de schooljaren 2012–2013 tot en met 2014–2015 maximaal € 19,4 miljoen per jaar, wat neerkomt op een daling met 17 procent.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl