Conciërges van het jaar 2007 bekend

Rien Akkermans van openbare basisschool Den Bongerd uit Goirle en Will Kengen van het Bisschoppelijk College Schöndeln in Roermond mogen zich conciërge van het jaar 2007 noemen. Den Bongerd is aangesloten bij VOS/ABB, terwijl het Bisschoppelijk College Schöndeln onder de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) valt, dat volgend jaar fuseert met het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Lees verder

De jury prees Akkermans om zijn enorme uitstraling en passie voor het vak. Kengen werd geprezen om zijn opvattingen over de positie van onderwijsondersteuners binnen het schoolteam. Juryvoorzitter was fractieleider Jacques Tichelaar van de PvdA in de Tweede Kamer. In de jury zaten ook voorzitter Marleen Barth van CNV Onderwijs en bestuurder John van de Groenendal van de functiegroep OOP van CNV Onderwijs.

De actie ‘Conciërge van het jaar 2007’ was een initiatief van CNV Onderwijs, de NCRV en de website scholieren.com.