Conferentie: ‘Omgaan met verschillen’

Centrum School en Veiligheid organiseert op 21 januari 2010 de conferentie ‘Vogels van diverse pluimage. Omgaan met culturele, religieuze en politieke verschillen’. Het programma is gericht op schoolleiders en veiligheidscoördinatoren in het voortgezet onderwijs en de bve-sector. Lees verder

Doel van de conferentie is scholen grip te geven op sociale veiligheid en de binding tussen scholieren onderling. Een van de sprekers is Kars Veling, algemeen directeur van de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag. 

Scholen hebben leerlingen van allerlei pluimage in huis. Jongeren komen binnen met opvattingen die ze van huis uit hebben meegekregen. In de schoolsetting worden ze voor het eerst geconfronteerd met andere opvattingen, andere sociale milieus, andere religies, andere politieke overtuigingen. Dat leidt soms tot heftige confrontaties.

Zijn etiketten als ‘ongelovigen’, ‘domme boeren’ of ‘vieze buitenlanders’ tekens aan de wand, of is er sprake van angst voor het onbekende? Duiden bepaalde kleding en uitspraken op extreme opvattingen of op een puber in verzet?

Tijdens de conferentie verzorgen voortrekkers als Centrum voor Nascholing Amsterdam, Nuansa en APS workshops waarin ze hun ervaringen delen. Ze geven ideeën waarmee deelnemers in hun eigen schoolsituatie direct aan de slag kunnen.

De conferentie ‘Vogels van diverse pluimage’ wordt gehouden op donderdag 21 januari 2010 van 9.30 tot 16.30 uur in het APS/Utrecht Lunetten. Meer informatie en inschrijven: www.schoolenveiligheid.nl.