Conferentie vertrouwenspersonen: ‘Doe maar gewoon’

Ook dit jaar houdt PPSI weer een conferentie voor contact- en vertrouwenspersonen in het voortgezet onderwijs en wel op 8 oktober. Het motto is dit keer ‘Doe maar gewoon’, omdat de meeste klachten voortkomen uit heel gewone situaties: een grap, een verliefdheid of online contact. Lees verder

Gewoon maar wat doen, kan leiden tot ongewenste situaties op school, aldus PPSI. "Werk aan de winkel voor contact- en vertrouwenspersonen, want zij  hebben zowel een taak bij het behandelen van klachten als bij het voorkomen ervan!".

Lezingen
Tijdens de eerste inleiding in het ochtendprogramma staan de deelnemers uitgebreid stil bij digitaal verkeer tussen leerlingen en personeelsleden, vanuit de vraag: wat is gewoon?

‘Doe maar gewoon’ kan ook een ander accent krijgen. Gewoon dóen! Dat doen ze op het Noorderpoort College in Groningen. Het tweede deel van de ochtend wordt gevuld met een presentatie van alle aspecten van het vertrouwenswerk op deze school, met een accent op het voorlichtingsmateriaal.

Workshops
Het middagprogramma is gereserveerd voor infoshops en workshops rondom het ambacht van de contact- en vertrouwenspersoon.
 
De conferentie wordt georganiseerd op donderdag 8 oktober 2009 in de Regardz Eenhoorn te Amersfoort. Kosten voor deelname zijn 215 euro inclusief lunch en materiaal. Voor het volledige programma en inschrijving gaat u naar www.ppsi.nl

Informatie: Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI), 030-2856762 (ma, di, wo, do 9-13 uur) of ppsi@aps.nl.