Conferentie vroeg vreemdetalenonderwijs

Het Europees Platform organiseert op 12 mei speciaal voor schoolbestuurders een besloten conferentie over vroeg vreemdetalenonderwijs, onder het motto:’Vvto in opmars!’ Lees verder

Gastspreker is minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Daarnaast zijn er korte lezingen door prof. Kees de Bot, hoogleraar toegepaste taalkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. Janet van Hell, hoogleraar taalontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en drs. Evelien Krikhaar, onderzoeker expertisecentrum Nederlands. Onderwerpen zijn onder meer de doorlopende leerlijn en derdetaalverwerving.

Ook worden voorbeelden uit de praktijk gepresenteerd. Er zijn inmiddels al 500 vvto-scholen. Door middel van speeddaten kunt u kennismaken met ervaringsdeskundigen van scholen, gemeenten en provincies.

Deze conferentie is alleen toegankelijk voor schoolbestuurders, die van harte worden uitgenodigd. Locatie is de hogeschool Domstad in Utrecht, aanvangstijd: 9.45 uur. Meer informatie, ook over het aanmelden, vindt u op www.europeesplatform.nl/vvto.

Bijlagen