In Nieuws

De tweede landelijke conferentie vso – pro – (v)mbo is op 22 september in Nijkerk. Het thema is ‘Met talent samenwerken!’.

De conferentie gaat over de manier waarop scholen de talenten van jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entree-opleidingen van het mbo kunnen aanspreken. De focus ligt op de overstap van school naar werk.

In het plenaire deel van de conferentie wordt ingegaan op het belang van talentontwikkeling en samenwerking tussen allen die bij deze doelgroep zijn betrokken. In de deelsessies is er aandacht voor onder meer good practices, de rol van de gemeente, subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de inzet van kwalificatiestructuur.

Deelname kost 356,95 euro per persoon (inclusief btw).

Meer informatie en online inschrijven.

Delen