Congres over leiderschap en diversiteitsbeleid

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt organiseert in december een congres over leiderschap en diversiteitsbeleid. Lees verder

Centrale vraag is wat diversiteitsbeleid op de middellange en lange termijn kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering van leiderschap in het primair en voortgezet onderwijs. Tijdens het congres worden over dit thema ideeën uitgewisseld en verder ontwikkeld. Het congres zal bestaan uit uit presentaties van experts en workshops.

De bijeenkomst is bedoeld voor schoolbestuurders, bovenschools managers, schoolleiders en leraren. Het congres zal plaatsvinden op woensdag 15 december van 10 tot 16.30 uur in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam Zuidoost.

Meer informatie volgt op www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.