VOO-congres over gevolgen van demografische krimp

De fusietoets wordt als knellend ervaren. Bovendien kan de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs stroef zijn. Dat bleek woensdag in Amersfoort tijdens het congres van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) over de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs. De VOO hield ook haar algemene ledenvergadering.

Op dag van het krimpcongres maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat in 2013 de bevolking van Nederland met 50.000 inwoners is gegroeid. Op 3000 na kwam die groei terecht in de grootste dertig gemeenten doordat daar veel kinderen zijn geboren. Dit betekent voor het onderwijs dat vooral in de grote steden groei te verwachten is en dat de krimp op het platteland doorgaat. Dat heeft grote gevolgen voor de scholen.

Het VOO-congres stond grotendeels in het teken van de teruglopende leerlingenaantallen. In verschillende workshops gingen schoolbestuurders Sake Saakstra van de  Friese Stichting Comperio en Ronny van den Broecke van de Onderwijsgroep Perspecto in Zeeuws-Vlaanderen en medezeggenschapsadviseur Jeroen Peters in op de gevolgen van krimp en de mogelijkheden om negatieve effecten het hoofd te bieden.

Kernwaarden
Beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB en haar collega Flora Breemer van VOO belichtten de identiteit en de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Ze noemden onder andere de algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid en de gelijkwaardige behandeling van verschillende culturen en levensbeschouwingen. De kracht van de openbare scholen is hun openheid en het feit dat ze ruimte bieden aan diversiteit.

Emeritus hoogleraar orthopedagogiek en directeur van het NIVOZ Luc Stevens hield op het VOO-congres een pleidooi voor de professionalisering van het leraarschap. Onderwijs vraagt volgens hem om permanente reflectie en feedback van leerlingen en collega’s. Dat vereist, zo benadrukte hij, openheid en vertrouwen.

Algemene ledenvergadering
Directeur-bestuurder Rein van Dijk van VOO gaf tijdens de alv een overzicht van het afgelopen jaar, waarin onder andere de samenwerking met VOS/ABB is geïntensiveerd. Hij bedankte voorzitter van de raad van toezicht Marijke van Hees, die het stokje heeft overgedragen aan Korrie Louwes.

De ledenvergadering stemde in met het inhoudelijk en financieel jaarverslag, de begroting voor 2014 en de contributietarieven voor 2015.