Constructief terugblikken op vernieuwingen

De parlementaire commissie die onderzoek doet naar de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs, heeft tijdens drie bezoeken aan vo-scholen honderden mensen gesproken. ‘We hebben de hele kaleidoscoop van het onderwijs ontmoet’, aldus commissievoorzitter Jeroen Dijsselbloem (PvdA). Lees verder

Dijsselbloem laat aan VOS/ABB weten dat hij nog geen inhoudelijke conclusies kan trekken, maar dat de commissie tijdens de drie bezoeken een goed beeld heeft gekregen van hoe er in het onderwijs over de vernieuwingen van de afgeloipen twintig jaar wordt gedacht. ‘Ons doel was om mensen uit de praktijk te spreken, en dat is ruimschoots gelukt. Er waren veel leraren en leidinggevenden, maar helaas in wat mindere mate ouders en leerlingen’, aldus het PvdA-Kamerlid.

Wat hem tijdens de eerste bijeenkomst op Regionale Scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel opviel, was dat er veel werd gediscussieerd. ‘Er was een hoge opkomst, met veel verschillende geluiden en discussies tussen leerkrachten en leidinggevenden.’ Tijdens de tweede bijeenkomst, in het Stedelijk College in Einhoven, was er weliswaar minder discussie, maar dat stelde de commissie in staat om dieper op bepaalde thema’s in te gaan.

Tijdens de laatste bijeenkomst, in het Liefland College in Utrecht, was er weer veel discussie. Opmerkelijk was dat daar mensen uit alle uithoeken van het onderwijsveld waren, ‘van vertegenwoordigers van de Vereniging voor Thuisonderwijs tot mediathecarissen’, aldus Dijsselbloem.

De voorzitter benadrukt dat zijn commissie overal positief is benaderd. ‘De mensen zien het nut en de noodzaak ervan in om terug te blikken, zodat we daarvan kunnen leren voor de toekomst. Iedereen was bereid ons verder te helpen. Het waren constructieve bijeenkomsten.’

De Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen komt naar verwachting in de tweede helft van januari met haar eindrapport.

Klik hier voor de website van de commissie.