Bijeenkomsten over goed bestuur en medezeggenschap

De regionale Contactgroepen Governance van VOS/ABB komen weer bijeen. Het thema van deze bijeenkomsten is goed onderwijsbestuur en medezeggenschap.

Mr. Hilde Mertens en prof. mr. Dick Mentink werken aan de bijeenkomsten mee. Mertens is directeur-bestuurder van de Stichting Onderwijsgeschillen, de onafhankelijke instantie die ondersteuning biedt bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. Mentink is tot 2019 lid van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

Mertens zal het eerste deel van de bijeenkomsten voor haar rekening nemen. Centraal staat de vraag welke basiskennis de bestuurder en toezichthouder van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) moeten hebben. Welke valkuilen zijn er?

Het tweede deel heeft een meer interactief karakter. Aan de hand van reële casussen volgt een discussie onder leiding van Mentink over de lessen die bestuurders en toezichthouders uit deze voorbeelden kunnen trekken.

Wanneer en waar?

Er zijn vier bijeenkomsten van 16 tot 19 uur (voor een maaltijd wordt gezorgd).

Kosten en aanmelden

Deelname kost 50 euro per persoon (btw-vrij). De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van VOS/ABB. Is uw organisatie niet bij ons aangesloten? Dan kunt u helaas niet deelnemen.

U kunt zich als VOS/ABB-lid voor de bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Contactgroep Governance’ en de datum en locatie van uw keuze. Vermeld in uw mail ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u toezichthouder of bestuurder bent en uw telefoonnummer.

Let op: voor de bijeenkomst op 13 februari in Breda is het maximumaantal deelnemers bereikt. Daar kunt u zich niet meer voor aanmelden!

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl