Contactgroepen Governance over nieuwe inspectietoezicht

De regionale Contactgroepen Governance van VOS/ABB komen in juni en juli weer bijeen. Het zal daar gaan het over het nieuwe toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

De samenhang tussen goed bestuur en goed onderwijs is steeds breder aanvaard. Ruim acht jaar na de invoering van de Wet goed onderwijs goed bestuur heeft ook de inspectie het toezicht verbreed met specifieke aandacht voor bestuur en toezicht.

Het nieuwe inspectietoezicht houdt kort gezegd in dat de inspectie niet alleen de scholen bezoekt, maar met het toezicht begint bij de schoolbesturen. Zij moeten inzichtelijk maken hoe de kwaliteitszorg is geregeld en functioneert.

De bijeenkomsten richten zich op de vraag wat het nieuwe toezicht voor de bestuurders en intern toezichthouders betekent. Welke governancevraagstukken kunnen er spelen als de interne en externe toezichthouder het met elkaar (on)eens zijn? De inspectie werkt mee aan de bijeenkomsten van onze Contactgroepen Governance.

Wanneer en waar?

Er zijn in juni en juli in totaal vier bijeenkomsten. Elke bijeenkomst is van 16 tot 19 uur.

Kosten en aanmelden

Deelname kost 50 euro per persoon (btw-vrij). De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van VOS/ABB. Is uw organisatie niet bij ons aangesloten? Dan kunt u helaas niet deelnemen.

U kunt zich als VOS/ABB-lid voor de bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Contactgroep Governance’ en de datum en locatie van uw keuze. Vermeld in uw mail ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u toezichthouder of bestuurder bent en uw telefoonnummer.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl