Convenant brede vorming binnen openbaar onderwijs

VOS/ABB heeft samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het landelijk platform CBOO een convenant gesloten met het Dienstencentrum GVO HVO. De ondertekening was op de Sectordag GVO HVO in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Lees verder

Beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB hield voorafgaand aan de ondertekening van het convenant een toespraak. Zij ging in op het belang van het geven van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen als de ouders daarom vragen. In de wet is vastgelegd dat deze vorm van onderwijs wordt gegeven door de zogenoemde zendende instanties, buiten de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van de openbare school.

Lammers benadrukte dat de openbare scholen naast de wettelijke regeling voor G/HVO ook een eigen taak hebben om vanuit hun actief pluriforme opdracht levensbeschouwing en godsdienst te belichten. Ze wees daarbij op de mogelijkheden die VOS/ABB de scholen biedt. Daarbij maakte Lammers een vergelijking met een boekwinkel, waarin een mooie poëziekast vol prachtige bundels staat. De kern van haar toespraak was dat de ontmoeting tussen leerlingen op het thema levensbeschouwing van wezenlijk belang is voor goed openbaar onderwijs.

In het convenant hebben VOS/ABB, VOO, CBOO en het Dienstencentrum GVO HVO met elkaar afgesproken dat ze de wettelijke opdracht om G/HVO te verzorgen combineren met de brede vorming van leerlingen binnen het openbaar onderwijs.

U kunt het convenant downloaden uit de rechterkolom. Daar vindt u ook de toespraak die Marleen Lammers heeft gegeven.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Bijlagen