Convenantsgelden kleine scholen

De zogenoemde convenantsgelden schoolleiders kleine scholen voor het schooljaar 2006-2007 worden op dezelfde wijze uitbetaald als in het huidige schooljaar. Dat meldt OCW. Lees verder

In de praktijk betekent dit dat via een afzonderlijke subsidiebeschikking aan de kleine basisscholen de bedragen bekend zullen worden gemaakt. Er komt geen afzonderlijke subsidieregeling.

De toelichting in artikel 9 van de Regeling bekostiging personeel PO 2006-2007 van 5 april jongstleden gaat hier nader op in. De subsidiebeschikkingen zullen voor 1 juli 2006 worden verzonden. Het bedrag per school bedraagt 4600 euro.

 
Over de wijze van uitbetaling (in één of twee termijnen) is nog niets bekend.

 
Informatie: Helpdesk, 0348/405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl