Conversietabel voor ‘nieuwe’ vakken

Het ministerie heeft op de site van DUO een conversietabel gepubliceerd waaruit blijkt welke bevoegdheden gelden voor vakken waarvan de naam is gewijzigd en vakken waarvoor (nog) geen lerarenopleiding bestaat. Lees verder

Door de invoering van de Wet BIO (de Wet op de Beroepen in het Onderwijs) werd een leraar bevoegd door het behalen van een diploma of getuigschrift waarop die bevoegdheid voor een bepaald vak staat vermeld. In de Wet BIO staan alle bijbehorende bekwaamheidseisen voor onderwijsprofessionals vermeld.

Het komt echter voor dat vakken of opleidingen van naam veranderen. Dan geldt ineens de bevoegdheid niet meer omdat op het diploma een andere naam staat. De conversietabel lost dit probleem op. Daarin is te vinden welke diploma’s gelden voor ‘nieuwe’ vakken als Bewegen, Sport en Maatschappij, Maatschappijwetenschappen en Natuur, Leven en Technologie.

U vindt de Conversietabel Getuigschriften hier.

Deze tabel gaat overigens alleen over avo-vakken en niet over de technische vakken in het vmbo, waar juist zo’n behoefte aan is. VOS/ABB merkt op dat de Wet BIO juist was bedoeld om het werken met zulke conversietabellen te voorkomen. Nu is er toch weer zo’n tabel, die bovendien op het moment van inwerkingtreding onvolledig is.