COOL 5-18: Daltonscholen presteren goed

Van de zogenoemde vernieuwingsscholen komen daltonscholen het beste uit de bus op taal- en rekentoetsen. Jenaplanscholen scoren lager dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit het onderzoek COOL 5-18, zo staat in het juninummer van het onderwijsmagazine Didaktief. Lees verder

Opmerkelijk resultaat uit het onderzoek, zo meldt Didaktief, is dat leerlingen met een allochtone achtergrond hun traditionele achterstand in werkwoordspelling lijken om te buigen in een kleine voorsprong ten opzichte van autochtone leerlingen. Met behulp van COOL5-18 is ook naar motivatie gekeken. Daaruit kwam naar voren dat allochtone leerlingen over het algemeen gemotiveerder zijn dan hun autochtone leeftijdgenoten.

Didaktief meldt verder dat uit COOL 5-18 blijkt dat er een verband is tussen de mate van integratie van allochtone ouders en de reken- en taalvaardigheid van hun kinderen. Vooral het opleidingsniveau en de beheersing van het Nederlands zijn van belang. Het aantal kinderen in het gezin en de vraag of de ouders gelovig zijn, maakt weinig verschil, aldus Didaktief.

Uit zijn verband
Directeur Peter Gunneweg van openbare basisschool De Molenweid in Velserbroek merkt op dat de conclusie dat daltonscholen het goed doen, uit zijn verband is gerukt. ‘Traditionele vernieuwingsscholen blijken juist gemiddeld slechter te presteren dan ‘gewone’ basisscholen. Daltonscholen presteren binnen de groep traditionele vernieuwingsscholen relatief het best, maar niet beter dan de gemiddelde basisschool.’

Gunneweg vervolgt: ‘In aanmerking genomen dat op de traditionele vernieuwingsscholen doorgaans meer dan gemiddeld autochtone kinderen van bovendien hoger dan gemiddeld opgeleide ouders zitten, is de conclusie voor de traditionele vernieuwingsscholen dus bedroevend, ook voor daltonscholen.’

Cohortonderzoek en aanbod VOS/ABB
COOL5-18 is een cohortonderzoek dat in het basisonderwijs wordt uitgevoerd door bureau ITS van de Radboud Universiteit en het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. In het voortgezet onderwijs wordt het uitgevoerd door bureau GION en het Cito.

In het komende schooljaar 2010-2011 vindt de tweede meting plaats van het CohortOnderzoek OnderwijsLoopbaan. VOS/ABB biedt haar leden in samenwerking met het SCO-Kohnstamm Instituut en bureau ITS de gelegenheid hieraan deel te nemen.

Klik hier voor meer informatie.