Coöperatie kleine scholen op komst

Er komt een coöperatie van kleine scholen. Dat is zaterdag besloten op de nationale conferentie van kleine scholen in de Weebosch, een klein dorpje in de gemeente Bergeijk.

Vier dorpen/scholen nemen het initiatief voor de oprichting van deze nieuwe coöperatie: Mids de Marren in Gaastmeer, OBS De Bongerd in Hoog en Laag Keppel, de Gerardusschool in de Weebosch en de bewoners van het Zeeuwse dorp Kats. De komende weken wordt de oprichting van de coöperatie officieel geformaliseerd. Vertegenwoordigers uit de verschillende dorpen vormen het tijdelijk bestuur. Jan Schuurman Hess uit Kats is gevraagd op te treden als tijdelijk voorzitter.

Groen licht
Vóór eind januari 2014  stellen de initiatiefnemers een onderwijskundig plan, een financieel plan, een organisatie- en personeelsplan en de statuten van de coöperatie op.  Kort daarna bieden zij deze stukken aan aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs in Den Haag. De initiatiefnemers zullen de leden van de Tweede Kamer en het kabinet  vragen om op experimentbasis groen licht te geven voor hun plannen voor kleine scholen.

Het doel van de coöperatie is om de kwaliteit van onderwijs in een kleine school te borgen en te ontwikkelen, het beheer en bestuur van een kleine school school via een coöperatie in handen te geven van ouders, docenten, schoolleiders en de dorpsgemeenschap en om zo de laatste school in het dorp te behouden.

Het onderwijs in de drie nog functionerende, aangesloten kleine scholen wordt gecontinueerd. In Kats wordt de het komend schooljaar gebruikt om een nieuwe start voor te bereiden. Om de coöperatie te kunnen ontwikkelen tot zeven scholen wordt een lijst opgesteld van dorpen/scholen die hebben bekend gemaakt zich te willen aansluiten.

Geen heil
In Zuid-Limburg hebben de gezamenlijke besturen voor primair onderwijs inmiddels al uitgesproken dat ze geen heil zien in deze oplossingsrichting. Dat hebben de Limburgse schoolbesturen geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.