CPB: Lerarenbeurs heeft slechts weinig effect

De Lerarenbeurs stimuleert scholingsdeelname van docenten slechts in beperkte mate. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB). Lees verder

Het CPB meldt dat van elke tien beschikbaar gestelde beurzen er gemiddeld maar één gebruikt wordt voor scholing die zonder beurs niet zou hebben plaatsgevonden. Het planbureau denkt dat de effectiviteit van de Lerarenbeurs kan worden vergroot door de beurs alleen ter beschikking te stellen voor opleidingen die langer dan een jaar duren.

De Lerarenbeurs werd in 2008 geïntroduceerd als onderdeel van het convenant LeerKracht van Nederland. Leraren kunnen de beurs aanvragen om zich verder te professionaliseren.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het CPB;

Klik hier voor het onderzoeksrapport van het CPB.