‘CPB onderschat inhaalslag kinderopvang’

Het Centraal Planbureau (CPB) onderschat de inhaalslag die Nederland op het gebied van de formele kinderopvang maakt. Daarmee reageert de MOgroep Kinderopvang op de stelling van het CPB dat een verdere investering in kinderopvang slechts weinig effect zal hebben op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Lees verder

Het CPB constateert dat de overheidsuitgaven aan kinderopvang sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 sterk zijn gestegen. ‘De hogere kinderopvangsubsidies hebben de werkgelegenheid verhoogd. Maar bij de huidige subsidievoet van gemiddeld bijna 80% is het effect van een verdere verhoging op de werkgelegenheid klein. Een verdere verhoging leidt met name tot het vervangen van informele door formele opvang’, aldus het CPB.

De MOgroep Kinderopvang stelt dat het CPB de inhaalslag onderschat die Nederland op het gebied van de formele kinderopvang maakt. ‘Anders dan in de ons omringende landen is Nederland pas sinds de jaren negentig (en voluit pas sinds 2005)  krachtig bezig te investeren in de formele kinderopvang. Inmiddels wordt daar steeds meer gebruik van gemaakt, en er worden ook hogere eisen aan gesteld’, zo staat in een persbericht.

De brancheorgansiatie van de kinderopvangsector merkt op dat 83% van de peuters tussen 2 en 4 jaar gebruikmaakt van een vorm van kinderopvang, terwijl 17% van de Nederlandse kinderen tussen 4 en 12 jaar gebruikmaakt van de buitenschoolse opvang. ‘Alle prognoses gaan ervan uit dat Nederland het Europese gemiddelde zal halen, dat wil zeggen zo’n 75% van de kinderen in een vorm van opvang tussen 4 en 12 jaar.’

De MOgroep benadrukt dat in het licht van de vergrijzing en een grotere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen kwalitatief goede kinderopvang een voorwaarde is. ‘Dat is een internationaal gegeven. Zweden kent een zeer hoge arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, maar daar bestaat een goede kinderopvang dan ook al meer dan 60 jaar.’

Klik hier voor het complete persbericht van de MOgroep Kinderopvang;

Klik hier voor het bericht van het Centraal Planbureau.

Informatie: Joop Vlaanderen, 06-22939671, jvlaanderen@vosabb.nl