CPB-rapport: waar gaan straks de klappen vallen?

VOS/ABB heeft het CPB-rapport ‘Keuzes in kaart 2013-2017’ bestudeerd. Daar staan positieve punten in over investeringen. Deze punten willen de partijen uiteraard onder de aandacht brengen om zich bij de kiezer positief op de kaart te zetten. Maar in het rapport staan ook negatieve punten, die over het algemeen niet zo veel aandacht krijgen. Om het evenwicht in de berichtgeving te herstellen, kunt u hieronder per partij zien welke ombuigingen zij in het primair en voortgezet onderwijs willen. Met andere woorden: waar kunnen straks de klappen gaan vallen? Lees verder

VVD

 • Afschaffen gratis schoolboeken (300 miljoen)
 • Opheffen regeling impulsgebieden (200 miljoen)
 • Korten op zorgleerlingen (200 miljoen)

PvdA

 • Minder onderwijssubsidies (200 miljoen)
 • Afschaffen maatschappelijke stages (100 miljoen)
 • Vereenvoudigen bekostigingsmodellen (300 miljoen)
 • Kortere opleidingsduur vmbo/mbo (200 miljoen)

PVV

 • Korting op lumpsum door middel van klassenvergroting (1 miljard)
 • Afschaffen maatschappelijke stages (100 miljoen)

CDA

 • Verlaging van budgetten voor zittenblijvers (300 miljoen)
 • Opheffen regeling impulsgebieden (200 miljoen)

SP

 • Korting op lumpsum, vooral door middel van klassenvergroting (1 miljard)
 • Afschaffen gratis schoolboeken (200 miljoen)
 • Korting impulsmaatregelen en subsidies (200 miljoen)

D66

 • Afschaffen gratis schoolboeken (200 miljoen)
 • Fusies van scholen in krimpgebieden (200 miljoen)
 • Afschaffen maatschappelijke stages (100 miljoen)

GroenLinks

 • Afschaffen gratis schoolboeken (200 miljoen)
 • Subsidies sectorraden (PO-Raad en VO-raad) en pedagogische studiecentra (100 miljoen)

ChristenUnie

 • Grotere klassen primair onderwijs (200 miljoen)
 • Opheffen regeling impulsgebieden (200 miljoen)
 • Zittenblijven beperken (100 miljoen)
 • Vereenvoudigen bekostigingsmodellen (200 miljoen)
 • Minder onderwijssubsidies (100 miljoen)

SGP

 • Onderwijsachterstandenbeleid (500 miljoen)
 • Passend onderwijs (100 miljoen)
 • Geen verplichte begin- en eindtoetsen (100 miljoen)

DPK (Hero Brinkman)

 • Afschaffen gratis schoolboeken (200 miljoen)
 • Passend onderwijs (200 miljoen)

Het CPB-rapport 'Keuzes in kaart 2013-2017' kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen