CPB rekent niet meer door op onderwijs

Het Centraal Planbureau (CPB) doet voorafgaand aan Tweede Kamerverkiezingen geen uitspraken meer over mogelijke inhoudelijke effecten van politieke plannen op onder andere het onderwijs. Wel kijkt het CPB nog naar budgettaire gevolgen.

Het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s is het CPB boven het hoofd gegroeid. ‘De omvang van de analyse van de verkiezingsprogramma’s is door de jaren heen gestaag gegroeid. Het gaat dan om het aantal deelnemende politieke partijen, het aantal onderwerpen en het aantal maatregelen en onderwerpen per partij. Daarnaast is de complexiteit van de afzonderlijke maatregelen toegenomen’, zo schrijft het CPB in het rapport Vernieuwing doorrekening verkiezingsprogramma’s.

Onderwijs is een van de onderwerpen waarover ‘het schier onmogelijk is (…) altijd voldoende kennis beschikbaar te hebben om een goed onderbouwde analyse van alle voorgestelde maatregelen te maken’. Andere beleidsterrein waarvoor dat volgens het CPB ook geldt zijn zorg, wonen, innovatie bereikbaarheid, energie, klimaat en natuur en landschap. Dit heeft het planbureau doen besluit om op deze terreinen niet meer de zogenoemde programma-effecten in kaart te brengen. Wel zal het CPB nog melden welke budgettaire gevolgen de diverse verkiezingsprogramma’s zullen hebben.