Cramer wil gillen op schoolplein wettelijk toestaan

Minister Jacqueline Cramer van VROM wil het zogenoemde Activiteitenbesluit aanpassen, zodat het wettelijk is toegestaan dat buiten spelende kinderen op schoolpleinen de normen voor geluidsoverlast overschrijden. De toezegging van Cramer volgt op een voorstel van PvdA-Kamerlid Jan Boelhouwers. Lees verder

Het is de bedoeling dat voor schoolpleinen dezelfde wettelijke uitzonderingssituatie gaat gelden als voor zwembaden en andere sportvoorzieningen die geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Dit moet voorkomen dat omwonenden juridische procedures kunnen aanspannen tegen bijvoorbeeld het gegil van buiten spelende kinderen.

Directe aanleiding voor het voorstel van Boelhouwer was een juridische procedure van inwoners van Heemstede tegen geluidsoverlast van het kleuterplein van openbare basisschool De Crayenester. De rechtbank in Haarlem bepaalde eerder dit jaar in kort geding dat de wettelijke geluidsnormen van tijd tot tijd inderdaad worden overschreden, maar dat omwonenden zich moeten aanpassen of anders moeten verhuizen.

Tegelijkertijd zei de rechter dat scholen beperkende maatregelen moeten nemen om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door er bij leerlingen op aan te dringen minder luidruchtig te zijn. VOS/ABB verleende in deze zaak juridische bijstand aan de school in Heemstede. De omwonenden gingen overigens in hoger beroep, waarvan de uitspraak op 5 december is.

Reactie school
Directeur Martin Baas van de Crayenesterschool laat desgevraagd aan VOS/ABB weten dat hij blij is met de toezegging van minister Cramer. Hij verwacht dat de positie van zijn school erdoor wordt versterkt. ‘Als dit wet wordt, dan blijft de huidige situatie -de kleuters kunnen spelen op het achterterrein- zoals die is. Baas wijst erop dat de kwestie niet alleen bij hem speelt, maar ook bij andere scholen. ‘Deze zaak wordt door scholen bij ons in de regio goed gevolgd.’

Hij benadrukt dat de Crayenesterschool al maatregelen neemt om de overlast die buurtbewoners ervaren, te verminderen. ‘Kleuters die op het plein machinistje willen spelen, mogen geen fluitje meenemen. Ook vertellen we kinderen dat ze niet hoeven te schreeuwen, maar dat als ze iets willen, dat ook gewoon kunnen zeggen. En we smeren de wielen van de karren heel goed, zodat ze niet piepen.’

De uitspraak in het kort geding staat in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen