Crisis? Resoluut, consequent en transparant handelen!

Een crisissituatie op school vereist resoluut, consequent en transparant handelen. Een actueel voorbeeld is een kwestie die nu in Veendam speelt. Lees verder

De openbare school voor voortgezet onderwijs Winkler Prins in Veendam werd geconfronteerd met een opruiende e-mail die via de account van een leerling was verstuurd. In de e-mail stond een oproep om gewapend met knuppels een plaatselijke supermarkt te overvallen.

Direct nadat de schooldirectie deze e-mail had gezien, werd actie ondernomen en voor advies contact opgenomen met VOS/ABB. Alle leerlingen kregen per e-mail de waarschuwing dat zij zouden worden geschorst of van school verwijderd, mochten ze ingaan op de oproep of de gewraakte e-mail verder verspreiden. De docenten brachten deze waarschuwing ook persoonlijk in de klas aan de leerlingen over. De ouders zijn per brief over de kwestie geïnformeerd.

Daarnaast nam de directie contact op met de politie, de burgemeester van Veendam en de betreffende supermarkt. Ook checkte de school of het opruiende bericht zich verspreidde via de sociale media. Met behulp van de ICT'er van de school, kon worden getraceerd vanaf welk account de e-mail was verstuurd. De leerling die het opruiende bericht had verspreid, is nu geschorst. De directie beraadt zich nog over eventuele verdere stappen, die zowel in het teken moeten staan van de veiligheid op school als de goede zorg en het belang van de betrokken leerling.

In het adviesgesprek van directeur Ferdinand Vinke van Winkler Prins en VOS/ABB kwam duidelijk naar voren dat resoluut, consequent en transparant handelen in een crisissituatie zoals deze van groot belang is. Diverse media benaderden de school, die open en eerlijk antwoord gaf op de vragen van de journalisten. Tegelijkertijd bleef de school vanuit het oogpunt van de goede zorg voor de leerlingen, de privacy van de betrokkene beschermen. Ook is het essentieel voor goede communicatie over de crisis, dat de school de verschillende doelgroepen in beeld heeft. 

Gratis advies
Schoolbesturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen in het geval van een plotselinge crisis gratis advies krijgen. De Helpdesk kan op juridisch gebied adviseren, terwijl voor advies op het gebied van crisismanagement en -communicatie contact kan worden opgenomen met adviseur Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB.

Deze service is in eerste instantie altijd gratis voor leden van VOS/ABB! Mocht een school bijvoorbeeld behoefte hebben aan een woordvoerder of anderszins uitgebreide ondersteuning op locatie, dan kan VOS/ABB hiervoor in overleg met de directie en/of het bestuur kosten in rekening brengen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl of Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl