Crisis treft kwetsbare leerlingen het hardst

De economische crisis zal in het onderwijs vooral de kwetsbare leerlingen treffen. Dat valt op te maken uit het rapport ‘De sociale staat van Nederland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Lees verder

Het SCP noemt in het het rapport onder meer de bezuiniging op passend onderwijs. Die zal volgens het SCP veel banen gaan kosten in zowel het regulier als speciaal onderwijs.

Onder het kopje ‘Obstakels voor succes’ wordt ook de bezuiniging op het persoonsgebonden budget genoemd. Het SCP constateert bovendien dat leerkrachten nog niet voldoende zijn voorbereid om zorgleerlingen in reguliere scholen goed onderwijs te bieden.

Het hoofdstuk over passend onderwijs en de bezuiniging op de voorzieningen voor zorgleerlingen staat temidden van hoofdstukken die duidelijk maken dat het kabinet de lat in het onderwijs hoger wil leggen en het aantal schoolverlaters verder wil terugdringen.

Klik hier voor het rapport ‘De sociale staat van Nederland’.