Culturele diversiteit: succes- en faalfactoren

Om pabo’s en lerarenopleidingen extra handvatten te geven voor het werven en opleiden van meer allochtone studenten heeft het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) succes- en faalfactoren van projecten voor meer culturele diversiteit in kaart gebracht. Lees verder

Deze factoren zijn te vinden in de publicatie ‘Promoteams, taalmentoring en interculturele competenties. Leren van lerarenopleidingen voor meer culturele diversiteit voor de klas.’

SBO-onderzoeker Miranda Grootscholte: ‘We hebben vooral projecten geanalyseerd en daarover met experts, onderwijsorganisaties en vooral met de opleidingen gesproken. Het valt op dat er nauwelijks sprake is van een structureel diversiteitsbeleid. Dat is jammer. Projecten zijn afhankelijk van een aantal zeer gedreven opleiders. De opgedane kennis raakt daarmee onvoldoende verankerd in de opleiding als geheel. Het goede is natuurlijk dat we veel projecten zijn tegengekomen en er veel kennis wordt opgedaan. Ze richten zich vooral op de allochtone student en nauwelijks op de eigen docent. We zijn ook op basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs geweest. Zij voeren geen expliciet diversiteitsbeleid maar vooral in de Randstad ontstaan ‘vanzelf’ meer gemengde teams.’

Het werven en behoud van allochtone studenten en medewerkers speelt in veel sectoren. Het SBO heeft daarom ook gekeken naar voorbeelden bij bijvoorbeeld de politie en het Rijk, en naar het buitenland. Daarmee krijgen de opleidingen en de scholen diverse informatie en tips in handen om meer werk te maken van culturele diversiteit. Veel opleidingen hebben bijvoorbeeld mentoringprojecten. Deze hebben twee belangrijke voordelen, meldt het SBO: de allochtone student krijgt zo gerichte studiebegeleiding en gaat zich daarnaast meer thuis voelen op de opleiding.

Klik hier voor de publicatie.