Cultuur van de school: een belangrijke succesfactor! Herkennen en beïnvloeden (PO en VO)

Het belang van een gezonde cultuur in de school is niet te onderschatten. Want een sterke cultuur betekent bijna altijd: Een prettig leer- en werkklimaat; goede onderwijsresultaten en een positief imago. Wat zijn de cultuurkenmerken binnen uw school of uw … Lees verder

Het belang van een gezonde cultuur in de school is niet te onderschatten. Want een sterke cultuur betekent bijna altijd: Een prettig leer- en werkklimaat; goede onderwijsresultaten en een positief imago.

Wat zijn de cultuurkenmerken binnen uw school of uw organisatie? Hoe ziet het gedrag van medewerkers eruit? Wat ziet de buitenwereld hiervan? Cultuur, gedrag, communicatie en imago hebben alles met elkaar te maken!

Inhoud

Deze workshop biedt u inzicht in cultuurkenmerken en geeft u enkele handreikingen om te sturen op de cultuur die u voor ogen hebt met uw school. Er is aandacht voor de interne kant: het gedrag in de organisatie. Maar ook voor de externe kant: welk beeld heeft de buitenwereld van onze school? Onderwerpen die in de workshop aan bod komen:

  • Wat is een organisatiecultuur?
  • Diverse cultuurconcepten: kenmerken van sterke en zwakke culturen; wat zijn succesbepalende factoren?
  • Welke middelen hebt u om de cultuur te beïnvloeden?
  • Internal branding: Cultuur & communicatie, identiteit & imago

Aan het eind van de workshop zijn u en uw collega’s zich bewust van de cultuur van uw school en het daarmee samenhangende gezamenlijke gedrag. U hebt met uw collega’s een gemeenschappelijk denkkader, waarbinnen gesprekken over cultuur plaats kunnen vinden. U hebt een startdocument van de huidige cultuur, een beeld van de gewenste cultuur en de gewenste reputatie en u hebt handvatten over hoe u en uw collega’s de gewenste situatie kunnen bereiken. Bovendien weet u welke uitwerking de cultuur kan hebben op de buitenwereld (imago) en hoe u daarop zelf invloed kunt uitoefenen.

Doelgroep

Bestuurders, directieleden, managers en schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs.

In company

Wij bieden dit programma in company aan.

Uw investering

Op basis van offerte

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldformulier

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over deze training kunt u contact opnemen met Marlous Elstgeest (06) 129 218 38 of melstgeest@vosabbconsulting.nl