Cultuurkaart minder succesvol dan gedacht

De Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs blijkt minder succesvol dan gedacht. Hij wordt minder goed gebruikt dan de minister aan de Tweede Kamer voorspiegelde, en bovendien is de administratieve last voor het onderwijs te groot. Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Lees verder

Het kabinet-Rutte heeft in zijn regeerakkoord al afgesproken dat de Cultuurkaart wordt afgeschaft, maar staatssecretaris Halbe Zijlstra wil zich inzetten voor een doorstart – zonder rijksbijdrage. Daarbij neemt hij de aanbevelingen van de Rekenkamer over. Het CJP, dat participeert in de cultuurkaart, reageert in een persbericht dat veel van de aanbevelingen al tijdens het onderzoeksjaar 2009/2010 zijn verbeterd. Door technische verbeteringen is de administratieve last al verminderd.

Dat de Cultuurkaart, die 15,5 miljoen euro kostte, minder goed gebruikt is dan het leek uit de cijfers van de minister, heeft te maken met de methode waarmee het verzilveringspercentage werd berekend. Die klopte niet, zo meldt de Rekenkamer nu.

Activeren
De Cultuurkaart is een soort culturele creditkaart, waarmee alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar toegang kunnen krijgen tot kunst en cultuur. De scholen moeten hem aanvragen en vrijwel alle scholen doen dat, zodat 99 procent van de jongeren de afgelopen twee jaar de beschikking had over zo’n kaart. Het tegoed komt beschikbaar als de leerling zijn cultuurkaart activeert. Daarna kan hij het tegoed van minimaal 15 euro gaan verzilveren bij bijvoorbeeld een theater of museum.

Het gebruik van de kaart werd tot nu toe vastgesteld door het verzilverde bedrag te relateren aan het aantal geactiveerde Cultuurkaarten. Volgens de Rekenkamer ligt het meer voor de hand het besteed tegoed te relateren aan het totaal aantal leerlingen dat een Cultuurkaart in bezit heeft. Deze rekenmethode komt ongeveer 10 procent lager uit. ‘Daarmee haalt de minister de streefwaarde niet ruimschoots, maar bijna’, is de conclusie. Het volledige rapport is te lezen in de rechterkolom hiernaast.

De Rekenkamer vindt verder dat de mogelijkheden voor misbruik ingeperkt moeten worden en dat het systeem eenvoudiger moet. Zijlstra zal de aanbevelingen inzetten bij een eventueel vervolg op de Cultuurkaart.

Het volledige rapport kunt u downloaden vanuit de rechterkolom hiernaast, evenals de recente reactie van de staatssecretaris daarop. Zie ook het persbericht van de Algemene Rekenkamer, getiteld: ‘Administratieve lasten cultuurkaart kunnen beduidend lager’.

Bijlagen