Cultuurkaart vervangt CKV-bonnen

De cultuurkaart is met terugwerkende kracht per 1 mei 2008 in werking getreden. Deze kaart vervangt de CKV-bonnen. Lees verder

Met de cultuurkaart kunnen scholen hun leerlingen en docenten in staat stellen culturele activiteiten te ondernemen. Het verschil tussen de cultuurkaart en de CKV-bonnen is dat nu alle leerlingen een tegoed ontvangen.

Voordeel van de cultuurkaart is dat hiermee nieuwe kansen worden geboden aan cultuureducatie. Scholen kunnen er beter cultuureducatiebeleid mee voeren. De cultuurkaart is bedoeld voor individuele en collectieve (bijvoorbeeld klassikale) culturele activiteiten.

Deelname aan de regeling is vrijwillig. Scholen dienen hiervoor een aanvraag bij CJP in te dienen. Door verdere automatisering van het systeem zal de administratieve last ten opzichte van het verstrekken van CKV-bonnen afnemen.

Het bevoegd gezag van een school ontvangt op aanvraag jaarlijks per leerling een aan een cultuurkaart gekoppeld tegoed van 15 euro. De op naam gestelde cultuurkaart wordt niet jaarlijks verstrekt, maar is een aantal jaren geldig.

Verder zal een aantal kaarten voor docenten en een budgethouderskaart op aanvraag worden verstrekt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl