D66 wil opheldering over schoolboeken

Fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66 wil opheldering van minister Ronald Plasterk van OCW over het tekortschietende budget voor de ‘gratis’ schoolboeken. Lees verder

Pechtold stelt schriftelijke Kamervragen aan Plasterk naar aanleiding van klachten van het onderwijs en de educatieve uitgeverijen dat er te weinig geld beschikbaar komt om de vo-scholen vanaf volgend jaar alle schoolboeken te laten betalen.

Het kabinet reserveert hiervoor 290 miljoen euro. Dit bedrag, dat aan het lumpsumbudget van de scholen wordt toegevoegd, is bij lange na niet voldoende, vinden onder meer VOS/ABB en de VO-raad. Er is zeker 350 miljoen euro nodig, benadrukt ook de brancheorganisatie van educatieve uitgeverijen GEU.

Het D66-Kamerlid reageert met zijn Kamervragen op berichten dat het ministerie van OCW niet van plan is om het gat tussen 290 en 350 miljoen euro te dichten. 

Minder kwaliteit
Pechtold is bang dat de kwaliteit van het onderwijs omlaag gaat als de scholen te weinig geld krijgen om de kosten van de boeken te kunnen dekken. Hij vreest ook dat het tekortschietende budget voor de schoolboeken ertoe kan leiden dat er leraren moeten worden ontslagen en dat daardoor de klassen groter worden.

Tijdens een ledenbijeenkomst van VOS/ABB op de dag na Prinsjesdag werd direct veel kritiek geuit op de ‘gratis’ schoolboeken. ‘Dit is inkomenspolitiek. Dit bedrag hoort thuis in de begroting van de minister van Sociale Zaken’, aldus een van de leden. Zie hiervoor het bovenste gerelateerde artikel in de rechterkolom. Daar staan ook de Kamervragen van D66. 

Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222, bverheijen@vosabbconsulting.nl

Bijlagen