Discussie 1040 uur: D66 weet wat scholen wensen

D66 in de Tweede Kamer wil af van de 1040 uren-norm in het voortgezet onderwijs. Hiermee lijken de democraten zich nog sterker te willen profileren als de onderwijspartij bij uitstek. Lees verder

De norm dat scholen voor voortgezet onderwijs in de onderbouw per schooljaar minimaal 1040 uren les moeten geven, gaat volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen ten koste van het maatwerk dat scholen aan leerlingen moeten kunnen bieden. Hij stelt dat er in het onderwijs geen enkel draagvlak is voor de norm, die door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd. Van Meenen ziet meer in een norm van 800 uur.

Hij denkt dat met een lager aantal verplichte lesuren de vo-scholen beter kunnen inspelen of specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Van Meenen benadrukt dat dat de scholen zelf het beste kunnen bepalen hoe zij invulling geven aan maatwerk. Dat is volgens hem iets waar de politiek in Den Haag zich niet mee moet bemoeien.

Het pleidooi van Van Meenen sluit wel heel erg aan bij wat de vo-sector wil. Het lijkt erop dat het niet alleen een onderwijsinhoudelijk maar ook politiek gemotiveerd standpunt is. D66 profileert zich immers altijd al als de onderwijspartij bij uitstek.