Dag van Respect dit jaar op 8 november

De Dag van Respect is dit jaar op 8 november. Verwacht wordt dat 3000 scholen meedoen door op die dag met de leerlingen te praten over respect voor jezelf, voor anderen en voor het milieu. Lees verder

Scholen kunnen op de website van de Stichting Dag van Respect een lespakket downloaden om het programma goed voor te bereiden met de leerlingen. Vaak nodigen scholen een gast uit, die het onderwerp op aansprekende wijze met de kinderen bespreekt. Ook andere activiteiten zijn mogelijk, bijvoorbeeld een flashmob met een lied over respect. Doel van de dag is dat kinderen zich ervan bewust worden dat mens en natuur respect verdienen, en dat het beter leven is in een respectvolle samenleving.

Via de Stichting Dag van Respect kunnen scholen een gastspreker vinden, maar een lokale held uitnodigen kan natuurlijk ook. De Dag van Respect sluit helemaal aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Immers, kernwaarde 3 is ‘Wederzijds respect’. Met een Dag van Respect kunnen openbare scholen hun kernwaarden inhoud geven.

Kijk voor meer informatie op www.dagvanrespect.nl.

Het magazine School! besteedt in het komende nummer aandacht aan de Dag van Respect. Dan is te lezen hoe openbare Basisschool Oostelijke Eilanden in Amsterdam het vorig jaar heeft aangepakt, toen Angela Groothuizen de school bezocht. Het magazine School! verschijnt rond 31 oktober.