Dag van Respect: maak met de klas een wordle!

Op donderdag 10 november is het de Dag van Repsect. In het kader hiervan kunnen klassen met een online computerprogramma een wordle maken en die mailen aan VOS/ABB. Een wordle of ‘word cloud’ is een creatief vormgegeven groep woorden. Lees verder

Wederzijds respect is een van de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarom sluiten VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs met de campagne ‘Ik ben welkom’ aan op de jaarlijkse Dag van Respect.

Leraren kunnen de leerlingen vragen wat zij respectvol en respectloos vinden. Ze kunnen hun ideeën in woorden samenvatten en verwerken in het programma Wordle. Zo ontstaat een leuk overzicht van wat de klas allemaal met respect associeert.

U kunt word clouds van leerlingen mailen aan Marleen Lammers van VOS/ABB: mlammers@vosabb.nl. De leukste wordles komen op de website www.openbaaronderwijs.nu.

De stichting Dag van Respect wil bij jongeren een respectvolle houding teweegbrengen: voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving. Vanuit ontmoetingen met gastsprekers in de klas, maar ook in de lessen van docenten, kan een dialoog ontstaan tussen leelringen onderling en met hun omgeving.