Danny Mekić sluit Pre-School!Week Tour 2013 af

De jonge ondernemer Danny Mekić noemt zichzelf een ‘multidisciplinair internetexpert. Vrijdagmiddag gaf hij in Assen op de afsluitende bijeenkomst van de Pre-School!Week Tour 2013 zijn visie op de toekomst van het onderwijs.

Het motto van de bijeenkomst in de Drentse hoofdstad was ‘Welkom in 2030’. Terwijl Mekić de toekomst centraal zette, gingen de andere vier bijeenkomsten van de Pre-School!Week Tour 2013 over respect – bijeenkomst maandag in Haarlem-, identiteit – dinsdag in Amersfoort-, een veilig schoolklimaat – woensdag in Helmond-  en filosofie en levensbeschouwing in het openbaar onderwijs – donderdag in Kampen (zie gerelateerde berichten in het rode vlak rechts).

Mekić legde de vraag voor wat het onderwijs in de toekomst kan verwachten en hoe het daarop kan inspelen. Zo kunnen scholen volgens hem meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die digitale media in almaar toenemende mate te bieden hebben. De snelle verbindingen via het 4G-netwerk zullen daar een positieve bijdrage aan leveren.

Scholen moeten niet bang zijn voor digitale innovaties, benadrukte Mekić. Als ze goed op die innovaties inspelen, kunnen ze het onderwijs voor de nieuwe generatie leerlingen relevanter maken. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede. Het is volgens Mekić van belang dat scholen zichzelf niet een sturende, maar een faciliterende rol aanmeten en met digitale middelen aansluiten bij verschillende leerstijlen van kinderen.

Voor de bijeenkomst in Assen werkte VOS/ABB samen met het Dr. Nassau College, Praktijkonderwijs Assen en de stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen.

De Pre-School!Week Tour was de opmaat naar de School!Week, de jaarlijks terugkerende landelijke campagne van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In de week van 18 tot en 22 maart – de School!Week begint dus aanstaande maandag! – laten openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het hele land zien waar zij voor staan. De week draait om de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Het motto van de School!Week is Ik ben welkom.