De Bapo onder lumpsum

Veel leden van VOS/ABB zitten met vragen over de berekening van de Bapo als er straks lumpsumbekostiging is. Dat blijkt op elke conferentie over lumpsum. In bijgaand artikel, getiteld ‘Hoe moet dat straks met de Bapo?’, worden alle vragen overzichtelijk beantwoord. Het artikel is op 12 januari 2006 geactualiseerd. Lees verder

Aan de orde komen de volgende vragen:
* Hoe moeten we de rechten uitrekenen?
* Hoeveel geld gaat die BAPO ons kosten?
* Wat moeten we met personeelsleden die zeggen dat ze nog rechten hebben?
* Zijn we verplicht alle uren sinds 1998 alsnog toe te kennen?
* Krijgen we er wel voldoende middelen voor?

Het artikel besteedt aandacht aan de wet- en regelgeving, maar ook komt de praktijk van alledag aan de orde. Aan de hand van een uitgebreid voorbeeld is te zien, hoe het verlof voor de komende jaren in kaart gebracht kan worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Bijlagen