De bouw van een school….een uitdaging

Gemiddeld genomen krijgt een directeur van een school één keer in zijn leven te maken met de bouw of renovatie van een school.
Dit artikel is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Lees verder

Het artikel dat u hiernaast kunt downloaden geeft inzicht hoe u een onderwijsgebouw kunt realiseren dat voldoet aan de eisen die aan een modern gebouw mogen worden gesteld, waarin de leerlingen en leerkrachten zich prettig voelen en dat voldoet aan de specifieke onderwijskundige eisen van de betreffende school.
Daarbij komt een groot aantal vraagstukken aan de orde, zoals:

1)  Wat is de visie van de school op maatschappelijke en onderwijskundige
     ontwikkelingen?

2) Wat is de ambitie van de school ten aanzien van onderwijskundige veranderingen 
    (zoals actief en zelfstandig leren, praktijksimulaties, project (gericht) onderwijs, 
    onderwijs op maat)?

3) Hoe ziet de school haar plaats in haar omgeving en de samenleving in het algemeen en
     hoe komt dat tot uitdrukking in partnerships en in de keuze van de locatie?

De hoofdlijnen van het proces zijn beschreven.  

Dat proces richt zich op de schoolbestuurlijke aspecten van het bouwproces omdat sedert de decentralisatie van de huisvesting in 1997 de schoolbesturen in principe zijn aangewezen als bouwheer. Daarmee zijn zij verantwoordelijk gemaakt voor het gehele proces.  

Bijlagen