De nieuwe Over Onderwijs is uit!

In het vierde nummer van Over Onderwijs staan weer veel interessante artikelen over actuele onderwerpen. Zo gaat professor Robert Jan Simons in op ‘vervelende misverstanden’ over het nieuwe leren. Ook de buitenschoolse opvang, het succes van het openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard en het nieuwe schoolgebouw van Niekée in Roermond komen aan bod. Lees verder

Plaatsvervangend algemeen directeur Anja Hagedoorn van schoolbestuur Pantha Rei in Den Haag bevestigt in Over Onderwijs nummer 4 het vermoeden dat het overschot aan mannelijke bovenschools directeuren evolutionair is bepaald. Hagedoorn was een van de weinige vrouwen die voor de zomervakantie de VOS/ABB-contactdag voor bovenschools managers bezocht.

De ‘moeder van het technasium’, de Groningse Judith Lechner, vertelt hoe dit type onderwijs zich over het land verspreidt. Opmerkelijk is dat de Randstad nog ontbreekt. Algemeen directeur Lambèrt van Genugten van het Jan van Brabant College in Helmond gaat in op de positieve ervaringen van zijn school met maatschappelijke stages.

In het blad staat ook een artikel over het streven van de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) om na de secundaire nu ook de primaire arbeidsvoorwaarden te decentraliseren. Consultant Ronald Dolfing van VOS/ABB Consulting gaat in op het belang van MR-leden als ambassadeurs van de school.

Over Onderwijs nummer 4 is dinsdag naar de leden en andere abonnees verstuurd. Niet-leden van VOS/ABB kunnen voor 48,50 euro een abonnement nemen. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor de digitale versie van Over Onderwijs nummer 4.

Informatie: Lucy Beker, 0348-405270, lbeker@vosabb.nl