Debat met leraren over passend onderwijs

Leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs worden uitgenodigd voor een publiek debat over passend onderwijs in de praktijk op 28 september in De Balie in Amsterdam. De discussiebijeenkomst wordt georganiseerd door de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO). Lees verder

Aanleiding is het uitkomen van twee publicaties. De eerste, van adviesbureau Oberon, is getiteld ‘Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen’ en hierin komen ervaren leerkrachten aan het woord. De tweede publicatie is ‘Over de grenzen van de leerkracht’, een journalistieke verkenning van de weerbarstige onderwijszorgpraktijk. Beide publicaties komen in september beschikbaar.

ECPO vindt dat de invoering van passend onderwijs zich tot nu toe ‘grotendeels over de hoofden van leerkrachten heen voltrekt’. ‘Wil Passend onderwijs een succes worden, dan zullen de verhalen van leerkrachten over mogelijkheden en onmogelijkheden serieuzer genomen moeten worden’, aldus de commissie. De twee publicaties geven volgens ECPO een aanzet. De publieke bijeenkomst in de Balie is een vervolg daarop. 

Het is de bedoeling dat in dit debat in de eerste plaats leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en schoolleiders aan het woord komen. Mensen van de werkvloer. Zij krijgen de ruimte met hun verhalen over problemen, kansen en uitwegen. Daarnaast is er ruimte voor bijdragen van coördinatoren van samenwerkingsverbanden, onderwijsadviseurs, ambulante begeleiders, wetenschappers, ambtenaren. ‘De stuurlui aan wal’, noemt ECPO hen.

Wie werkzaam is in en rond het basis- en voortgezet onderwijs is van harte uitgenodigd. Er is geen onderscheid tussen publiek en sprekers, iedereen mag meepraten. Het aantal plaatsen is gelimiteerd, daarom wordt u gevraagd van tevoren te reserveren. Het doel van de bijeenkomst is een beeld te krijgen van de weerbarstige praktijk en hoe passend onderwijs daarop aangesloten kan worden.

De bijeenkomst staat onder leiding van Farid Tabarki.

Datum, tijd: woensdag 28 september, 15.30-17.30 uur
Locatie: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR, Amsterdam
Entree: gratis
Reservering en informatie ECPO via www.ecpo.nl of 070-3765450 (van 9.00 – 15.30 uur ma. t/m do.).