In het decembernummer van magazine Naar School! waarschuwen deskundigen op het gebied van passend onderwijs voor een labelcultuur. ‘Zodra een kind een diagnose heeft, worden verwachtingen bijgesteld’, zegt Sanne Bloemink.

Bloemink schreef het boek Diagnosedrift. Daarin laat zij zien dat een diagnose vaak een opluchting en erkenning is voor ouders en leraren die tobben met een kind. Maar het is de vraag of een diagnose altijd in het belang van het kind zelf is.

Zij pleit daarom voor terughoudendheid bij het stellen van diagnoses. ‘Er is een enorme variatie in menselijk gedrag, maar het punt waarop gedrag als ‘niet normaal’ wordt getypeerd, lijkt steeds sneller bereikt te worden. Daardoor vallen meer kinderen dan vroeger over de rand. Dat is niet alleen erg voor die kinderen, maar uiteindelijk voor de

hele samenleving’, aldus Bloemink.

In het artikel komt ook Floortje Scheepers aan het woord. Zij is hoogleraar Innovatie in de GGZ en hoofd van de afdeling psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht. ‘We moeten niet classificeren, maar naar individuen kijken. Uitvinden wat er nodig is om een kind te laten opbloeien en ontwikkelen. Een creatieve aanpak, maatwerk, rust en tijd kunnen heel veel opleveren’, aldus Scheepers.

Het artikel is een vervolg op het verhaal in het oktobernummer van magazine Naar School van de Nieuweschool in het Noord-Limburgse Panningen. Deze openbare basisschool doet niet mee aan het diagnosticeren van leerlingen. Alle kinderen zijn gelijk en ze doen allemaal mee. Opmerkelijk: op deze openbare school zijn geen klachten over hoge werkdruk en het ziekteverzuim is er extreem laag.

Jubileumcongres

Het decembernummer kijkt uiteraard terug naar het jubileumcongres van VOS/ABB op 14 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Op dit congres ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van VOS/ABB stond een lagerhuisdebat over kansengelijkheid centraal. Aan de hand van veel foto’s kunt u letterlijk terugblikken op een geslaagd congres, dat werd gevolgd door een feestelijk buffet met live muziek.

Bij het decembernummer van Naar School! is de jubileumuitgave VOS/ABB beweegt onderwijs gevoegd. Hierin staat onder andere een artikel over een mogelijke herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Daarover wil VOS/ABB samen met onze leden van gedachten wisselen. In 2019 worden hiertoe bijeenkomsten gehouden.

Kansengelijkheid komt terug in een artikel over het openbare Aletta Jacobs College in Hoogezand, dat dit najaar zijn 150-jarig bestaan vierde. Deze school zet aan de hand van het erfgoed van de Groningse feministe Aletta Jacobs het belang van gelijke kansen van mannen en vrouwen centraal. Er is in de school een escaperoom, waarin leerlingen op zoek gaan naar de sleutel tot vrouwenemancipatie.

Andere onderwerpen

 • Meerwaarde van schoolbesturen: directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB over de actuele discussie over de lumpsumbekostiging.
 • (On)verdeeld naar school: een themanummer van tijdschrift Religie &Samenleving gaat over het idee dat alle kinderen naar de openbare school gaan.
 • De opmars van het IKC: Rozemarijn Boer vertelt over kansen en knelpunten en over het IKC-netwerk van VOS/ABB.
 • Focus SBO in Haarlem: speciaal onderwijs vraagt om een speciaal gebouw.
 • Eigen schoolleidersopleiding loont: schoolbestuur Wereldkidz levert het bewijs!
 • Verslaving komt voor op elke school: Stichting Be Aware geeft voorlichting.
 • Doe mee aan de School!Week: wat gaat er in maart gebeuren in de jaarlijkse campagneweek van het openbaar onderwijs?
 • Gelijk of geluk? Waarom een juridische procedure beginnen als een conflict sneller, goedkoper en beter kan worden opgelost met mediation?
 • Voor een ton sanitaire producten: met collectieve inkoop kan het goedkoper!
 • Roet en stoom en stalen monsters: op excursie naar het Spoorwegmuseum. Let op: het Spoorwegmuseum geeft aan lezers van Naar School! één gratis klassenexcursie weg. Wilt u gratis met de klas naar het museum? Lees meer…
 • Hoe zit het nu precies? Antwoorden op belangrijke vragen uit het onderwijs.
 • Nieuw in de boekenkast: selectie uit recent verschenen boeken.
 • Juridisch advies: advocaatkosten MR niet altijd voor bestuur.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Blader digitaal door het decembernummer van magazine Naar School! of download het blad als pdf.