Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) voor PO en VO

Schoolbesturen hebben te maken met Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). Als er een cao is, blijven nog tal van punten over die op decentraal niveau moeten worden besproken. Hierover gaat dit katern.