Deelnemers positief over ‘Eerst kiezen, dan delen’

De tweedaagse trainingen van het door de PO-Raad geleide project ‘Eerst kiezen, dan delen’ worden goed beoordeeld. Deelnemers geven dat aan in een evaluatie. Lees verder

Het doel van 'Eerst kiezen, dan delen' is om in het primair onderwijs een duidelijke verbinding te leggen tussen het primaire en secundaire proces. Met andere woorden: het doel om de kwaliteitsopbrengsten te optimaliseren wordt vertaald in te besteden middelen.

Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers over het algemeen tevreden zijn over de inhoud en het niveau van de tweedaagse trainingen, die mede door VOS/ABB worden verzorgd. Wel tekenen sommige organisatie aan het jammer vinden dat de trainingen alleen op bovenschools niveau worden gegeven, omdat daardoor de koppeling naar het primaire proces moeilijk blijft. De realiteit is echter dat er (helaas) onvoldoende geld beschikbaar is om de trainingen ook op directieniveau aan te bieden.

Gratis boek
Het basisboek 'Op weg naar financieel management', dat bij de tweedaagse trainingen hoort, wordt ook goed beoordeeld, zo blijkt uit de evaluatie. Geadviseerd wordt dit boek ter beschikking te stellen aan de directeuren van de scholen. U kunt het boek, zolang de voorraad strekt, gratis bestellen via de website van de PO-Raad.

Nieuwe trainingen
Er is inmiddels een tweede reeks trainingen begonnen, zowel tweedaagse als eendaagse trainingen. Klik hier voor meer informatie.