Deelnemers positief over School!Week 2012

De School!Week 2012 heeft goed bijgedragen aan de trots en kracht van het openbaar onderwijs. Dat blijkt uit de online evaluatie die VOS/ABB mede namens de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft uitgevoerd. Lees verder

De School!Week 2012 was de gezamenlijke campagneweek van VOS/ABB en de VOO om samen met de openbare scholen in het land en hun besturen te laten zien waar het openbaar onderwijs voor staat. In de schoolweek van van 19 tot en met 23 maart organiseerden scholen allerlei activiteiten om het positieve imago en de essentiële maatschappelijke taak van het openbaar onderwijs te benadrukken.

De opzet van de School!Week 2012 en de gekozen periode zijn, zo blijkt uit de evaluatie, goed gewaardeerd. De respondenten geven ook aan dat het prettig is dat de data van de School!Week 2013 inmiddels bekend zijn: 18 tot en met 22 maart.

De open dag was in de School!Week 2012 het meest gekozen initiatief om het karakter van de eigen school aan het publiek te laten zien. Ook kozen veel scholen voor het vervaardigen en verspreiden van promotiemateriaal en het genereren van positieve aandacht in de media. 

Driekwart van de respondenten geeft aan in 2013 zeker weer mee te doen met de School!Week, terwijl ruim 20 procent dat waarschijnlijk acht. Slechts 4 procent meldt volgend jaar niet mee te doen. Voor volgend jaar zou er volgens de respondenten in de landelijke media meer aandacht moeten komen voor de School!Week. Uit de evaluatie komt ook de tip dat een bekende Nederlander het gezicht van de campagneweek voor het openbaar onderwijs moet worden.

Zie voor eerdere berichtgeving over de School!Week 2012 de gerelateerde artikelen in de rechterkolom.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl