Deelplan VOS/ABB 2009-2011

Tot 1 september kunnen leden van VOS/ABB een aanvraag indienen voor plaatsing op het deelplan 2009-2011 van het Plan van Scholen. Het gaat dan om plannen voor de stichting van een nieuwe school of vbo-afdeling. Lees verder

De minister van OCW stelt jaarlijks vóór 1 oktober een Plan van Scholen vast. Dit plan geeft aan welke nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs voor bekostiging in aanmerking komen en vanaf welk tijdstip. VOS/ABB kan voor dit Plan van Scholen een deelplan vaststellen.

Het Plan van Scholen bestrijkt een periode van drie jaar. In dit geval gaat het om de periode 2009-2011. Elk jaar kan een schoolbestuur vóór 1 januari bij de minister een aanvraag indienen.

VOS/ABB en de andere organisaties voor bestuur en management hebben het recht ieder een eigen deelplan vast te stellen. Deze deelplannen kunnen zij vóór 1 januari bij de minister indienen. De procedure tot vaststelling van het deelplan van VOS/ABB begint jaarlijks medio mei en eindigt – als er aanvragen door leden zijn ingediend – met de vaststelling van het deelplan in december.Leden kunnen aanvragen voor het deelplan  2009-2011 vóór 1 september 2007 schriftelijk indienen bij de algemeen directeur van VOS/ABB.

Nadere informatie over deze procedure en de voorwaarden vindt u in het dossier planning op deze website.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl