Definitief aanvalsplan van Taskforce Utrechts VMBO

De Taskforce Utrechts VMBO onder leiding van oud-minister Pieter Winsemius heeft zijn definitieve aanvalsplan gepresenteerd. Daarin staat onder meer dat er in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn geen nieuwe vmbo-vestiging komt om zo de leegloop van de vmbo’s in de stad tegen te gaan. Lees verder

In het definitieve aanvalsplan staat ook dat het Vader Rijn College en het Centraal College gaan fuseren. Beide openbare scholen vallen onder het bij VOS/ABB aangesloten bestuur NUOVO.

Die fusie is nodig, omdat de capaciteit van de vmbo’s in de stad Utrecht te groot is. Dit is het gevolg van het feit dat steeds meer basisschoolleerlingen een hoger schooladvies krijgen dan vmbo in combinatie met de voorkeur van veel ouders van vmbo-leerlingen voor scholen buiten de stad.

De Taskforce Utrechts VMBO adviseert om de nieuwe fusieschool na een grondige renovatie te huisvesten in het gebouw van het huidige Vader Rijn College in Utrecht-Overvecht. Zo blijft er voor leerlingen in Utrecht-Noord een vmbo in de buurt.

In de nieuwbouw die voor het Centraal College gepland was, komt het openbare Stedelijk Gymnasium. Hiermee wordt het al langer bestaande huisvestingsprobleem van dit gymnasium opgelost. 

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website van de gemeente Utrecht

Klik hier voor een artikel over het concept-aanvalsplan in het afgelopen maartnummer van Over Onderwijs. In het artikel komt bestuursvoorzitter Jelle Kaldewaij van NUOVO aan het woord.