Definitieve bedragen: aanpassingen in Toolbox

Verscheidene instrumenten in de Toolbox op deze website zijn aangepast aan de definitief vastgestelde bedragen van de bekostiging voor 2008-2009. Lees verder

De bijstelling betreft de aanpassing van het werkblad tabellen. Wanneer u een ingevuld model hebt, hoeft u in de nieuwe versie niet opnieuw alle gegevens in te voeren. U kunt dan in uw eigen model de bedragen aanpassen.

Een andere mogelijkheid is om het werkblad Tabellen compleet te kopiëren van de nieuwe naar uw eigen versie. Dan moet u wel eerst de beveiliging van het werkblad tabellen van uw eigen versie opheffen (Extra, Beveiliging, Beveiliging blad opheffen).

De nieuwe versies betreffen:

* MJB FPE BAS 2009 vs e.xls

* MJB FPE SBO 2009 vs e.xls

* MJB FPE (V)SO 2009 vs f.xls

* Sommatiemodel FPE 2009 vs c.xls

* MJB GELD BAS 2009 vs e.xls

* MJB GELD SBO 2009 vs d.xls

* MJB GELD (V)SO 2009 vs d.xls

* Sommatiemodel GELD 2009 vs c.xls

* MJB SWV 2009 vs c.xls

Opstellen begroting 2009-2010
De bedragen die nu definitief voor 2008-2009 zijn vastgesteld, zullen ten minste de bedragen zijn die voor 2009-2010 zullen gelden. De verhoging van de index van de GPL als gevolg van het Actieplan LeerKracht (inkorting schalen) zal allicht leiden tot een geringe verhoging, maar dat extra geld zal (gemiddeld) even hard opgaan aan de hogere uitgaven als gevolg van de maatregelen uit het actieplan. Daarom is het advies om de begroting voor 2009-2010 op te stellen op grond van de definitieve bedragen voor 2008-2009.

Regeling 2009-2010
De ‘Regeling personele bekostiging PO 2009-2010’ is nog (steeds) niet formeel vastgesteld. Deze bijstelling zal naar verwachting binnenkort tot stand komen. Dat betekent dat de beschikkingen voor 2009-2010 pas in september 2009 aan de besturen zullen worden toegestuurd.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl